ALARM-Pa asnjë standard, por Transporti urban po falimenton!

Transporti publik në Tiranë paraqet një sërë problematikash, të cilat evidentohen jo vetëm nga qytetarët, por dhe nga vetë operatorët që ofrojnë këtë shërbim publik.Këndvështrimi i Qendrës Alterum, qyetarëve dhe operatorëve të ofrimit të transportit publik në lidhje me cilësinë dhe standartin e ofrimit të këtij shërbimi në qytetin e Tiranës janë pasqyruar në emisionin “ALARM”, të cilin e gjeni të publikuar në linkun e mëposhtëm 👇

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime