ANKOHU

Hapsira juaj për të denoncuar c'do padrejtësi

Identifikimi dhe denoncimi i problematikave nga qytetarët në lidhje me standartet e ofrimit të transportit publik është një hap i rëndësishëm për adresimin e tyre dhe marrjen e masave për minimizmin dhe përmirësimin e transportit publik.

Ky website do të shërbejë si një ditare për çdo qytetar për të denoncuar problematikat që hasnë përdorimin e transportit publik, duke përfshirë, por jo vetëm raste si:

  • Mungesa e informacionit në lidhje me oraret dhe respektimin e tyre?
  • Vonesat në ardhjen e autobusave/urbanëve në stacion?
  • Çmimet e larta të biletave dhe abonesë?
  • Mungesa e pastërtisë në autobusa/urbane?
  • Sjellja fyese, e papërshtatshme dhe diskriminuese nga ana e personelit si shoferi,
  • fatorino, kontrollorët etj.?
  • Mos respektimi i masave kundër përhapjes së virusit Covid 19?
  • Dëmtimi i shëndetit nga frenimet e papritura ose rastet e aksidenteve?
  • Mungesa e identifikimit të stacionit të autobusit pasi nuk ka tabela, nuk ka informacion në lidhje me linjën e urbanit.

Postimet e fundit