INFORMIM & NDËRGJEGJËSIM

Vonesat në stacion

Orari i transporti publik është nga ora 06:00 – 23:00 (çdo ditë) dhe frekuenca e lëvizjes/pritja në stacion mund të variojë nga 3 deri në

TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE

Studimi i Qendrës Alterum , “TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE”, kostatimi i problematikave, të drejta e detyrime të qytetarëve dhe operatorëve, konkluzione dhe

Transporti publik në Tiranë 8 Mars

Transporti publik në Tiranë sot paraqitej në një situatë kaotike, me stacione të tejmbushura e urbane jashtë çdo lloj kapaciteti. Shoqata e Kombëtare e Transportit

Tabelat informuese në transportin publik

Aktet ligjore parashikojnë detyrimin e operatorit të ofrimit të shërbimit të transportit publik për të informuar qytetarët në lidhje me të drejtat e tyre si