Ankesat e qytetarëve të Tiranës për transportin publik mbeten të padëgjuara

Prej pesë vitesh, Fiona Dinollari është përdoruese e linjës së autobusëve të Tiranës së Re. Ajo banon në Astir dhe shprehet se gjatë gjithë këtyre viteve, linja ka pasur thuajse të njëjtat probleme: vonesë, mungesë informacioni, kushte të këqija udhëtimi. Së fundmi, tregon ajo, ka një përmirësim sa i përket shpeshtësisë dhe orareve të autobusëve. […]

(PA) SIGURIA GJATË PËRDORIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK!

Përdorimi i transportit publik në krahasim me përdorimin e mjetëve të tjera të udhëtimit, si automjetet vetjake, motocikletat etj. konsiderohet si transporti më i sigurt. Nëse i referohemi statistikave të kryera në rang botëror, shkalla e vdekshmërisë e shkaktuar nga aksidentet gjatë përdorimit të transportit publik është rreth 45 vdekje për 100,000 aksidente, ndërsa shkalla […]

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban mund të arrihet duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të transportit publik. LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!

Takimet në terren – Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!! Qendra “ALTERUM” ka vijuar takimet në terren duke informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre për një rol më aktiv në përmirësimin e shërbimit të transportit publik. Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në […]

Transporti Publik. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje

Në kuadër të projektit “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje”, të mbështetur nga LevizAlbania, Qendra “ALTERUM” oraganizon një takim me studentët dhe grupet e interesit me temë: “Lëavizim së bashku për një transport të sigurt”. Qendra “ALTERUM” nëpërmjet këtij takimi synon të informojë, ndërgjegjësojë në idhje me të drejtat e qytetarit […]