INFRASTRUKTURA DHE KUSHTET E OFRIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK NËN KËNDVËSHTRIMIN E QYTETARËVE!

Reagimet e qytetarëve kanë nxjerrë në pah të njëjtat problematika të konstatuara dhe nga @Alterum në lidhje me infrastrukturën e ofrimit të transportit publik, ku në pjesën më të madhe problematikat konsistojnë në: 1. Stacione të vendosura në vende të papërshtatshme, të vendosura në kryqëzime; 2. Stacione pa stacione; 3. Vështirësi në aksesueshmëri nga personat […]

Pajisja e stacioneve me tabela informuese nën këndvështrimin e qytetarëve!

Qytetarët shprehen se mungon informacioni në lidhje me stacionin e autobuzit, orarin, frekuencën e lëvizjes së autobusave, duke i krijuar vështirësi gjatë përdorimit të transportit publik. Qendra Alterum duke marrë shkas nga ankesat e qytetarëve dhe nga monitorimet e kryera, ku rezulton që stacionet e autobusave përgjithësisht janë pajisur me tabelë që përmban logon e […]

Ankesat e qytetarëve të Tiranës për transportin publik mbeten të padëgjuara

Prej pesë vitesh, Fiona Dinollari është përdoruese e linjës së autobusëve të Tiranës së Re. Ajo banon në Astir dhe shprehet se gjatë gjithë këtyre viteve, linja ka pasur thuajse të njëjtat probleme: vonesë, mungesë informacioni, kushte të këqija udhëtimi. Së fundmi, tregon ajo, ka një përmirësim sa i përket shpeshtësisë dhe orareve të autobusëve. […]

(PA) SIGURIA GJATË PËRDORIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK!

Përdorimi i transportit publik në krahasim me përdorimin e mjetëve të tjera të udhëtimit, si automjetet vetjake, motocikletat etj. konsiderohet si transporti më i sigurt. Nëse i referohemi statistikave të kryera në rang botëror, shkalla e vdekshmërisë e shkaktuar nga aksidentet gjatë përdorimit të transportit publik është rreth 45 vdekje për 100,000 aksidente, ndërsa shkalla […]