DOKUMENTAR: “TRANSPORTI PUBLIK NË TIRANË”

Realizuar nga Qendra Alterum, në kuadër të projektit “Transporti publiK në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje”, i mbështetur nga Leviz Albania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Një dokumentar i cili pasqyron një tablo të plotë dhe të qartë së problematikave të shërbimit të transportit publik në […]

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban mund të arrihet duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të transportit publik. LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!

Takimet në terren – Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!! Qendra “ALTERUM” ka vijuar takimet në terren duke informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre për një rol më aktiv në përmirësimin e shërbimit të transportit publik. Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në […]