DOKUMENTAR: “TRANSPORTI PUBLIK NË TIRANË”

Realizuar nga Qendra Alterum, në kuadër të projektit “Transporti publiK në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje”, i mbështetur nga Leviz Albania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

Një dokumentar i cili pasqyron një tablo të plotë dhe të qartë së problematikave të shërbimit të transportit publik në Tiranë.

LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURTË

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime