Fenomeni i ndotjes së urbanëve

Ndonëse çdo operator që ofron shërbimin e transportit publik ka detyrimin për të mbajtur autobusat të pastër dhe të dizenfektuara me qëllim mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të çdo pasagjeri/udhëtari, situata në dy linjat e urbaneve në Tiranë paraqitet si në këto foto.Raporto dhe ti nëse ke udhëtuar me një autobus jo të pastër, të pa dizenfektuar, me kushte teknike jo të mira.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime