INFRASTRUKTURA DHE GJENDJA TEKNIKE E STACIONEVE TË URBANIT     NË TIRANË

STACIONE!!?

Infrastruktura dhe aksesueshmëria e stacioneve të autobuzit në qytetin e Tiranës. Nga monitorimi i situatës problematikat që hasen janë të përditshme, aspak sporadike dhe pothuajse në pjesën më të madhe të stacioneve: 1. Stacione në vende të papërshtatshme dhe pa infrastruktuë;2. Mungesa e tabelave të orareve dhe informacionit;3. Parkimi/ndalimi i mjeteve në hapësirat e vijave të verdha të stacionit.Denonconi me zë dhe figurë (foto&video) në rrjetet tona sociale #busandthecity , Bus&City dhe faqen web: www.busandthecity.al, të gjitha problematikat që hasni në stacionet e urbanit por jo vetëm. Aktiv për një gjithpërfshirje në vendimmarrje dhe një shërbim cilësor. 🚌🚹♿️🅿️ℹ️

LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT !

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime