INFRASTRUKTURA DHE KUSHTET E OFRIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK NËN KËNDVËSHTRIMIN E QYTETARËVE!

Reagimet e qytetarëve kanë nxjerrë në pah të njëjtat problematika të konstatuara dhe nga @Alterum në lidhje me infrastrukturën e ofrimit të transportit publik, ku në pjesën më të madhe problematikat konsistojnë në:

1. Stacione të vendosura në vende të papërshtatshme, të vendosura në kryqëzime;

2. Stacione pa stacione;

3. Vështirësi në aksesueshmëri nga personat me aftësi të kufizuar;

4. Parkimi/ndalimi i mjeteve në hapësirat e vijave të verdha të stacionit;

5. Mungesa e korsive të dedikuara për autobusat;

Denonconi me zë dhe figurë (foto&video) në rrjetet tona sociale #busandthecity , Bus&City dhe faqen web: www.busandthecity.al, të gjitha problematikat që hasni në stacionet e urbanit por jo vetëm.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime