Transporti Publik. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje

Në kuadër të projektit “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje”, të mbështetur nga LevizAlbania, Qendra “ALTERUM” oraganizon një takim me studentët dhe grupet e interesit me temë: “Lëavizim së bashku për një transport të sigurt”. Qendra “ALTERUM” nëpërmjet këtij takimi synon të informojë, ndërgjegjësojë në idhje me të drejtat e qytetarit për të pasur një transport publik cilësor dhe të sigurt, si dhe të zhvillojë një diskutim në lidhje me problematikat dhe situatën aktuale të këtij shërbimi në qytetin e Tiranës dhe rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në vëndimarrjet e Këshillit Bashkiak për të adresuar problematikat dhe dhënien e rekomanimeve për zgjidhjen e tyre.Sa më sipër Qendra “ALTERUM” ka kënaqësinë t’ju ftojë në tryezën e rrumbullakët që do tëzhvillohet më:

Datë: 27 Janar 2022, ora 09:00
Vendi: Libraria Tirana Times

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime