ORARET, FREKUENCAT DHE VONESAT. MBIPOPULLIM I STACIONEVE DHE URBANËVE NË TIRANË PROBLEM I VAZHDUESHËM

Qendra “ALTERUM”, në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje”, vazhdon monitorimin e situatës së këtij shërbimi. 🕵🚍ℹOraret dhe frekuencat e papërcaktuara dhe të parespektuara thuajse asnjëherë sjellin një mbipopullim dhe kaos në stacione por edhe brenda urbanit, duke e bërë shumë të vështirë aksesueshmërinë. Ftojmë të gjithë qytetarët, të bëhen pjesë aktive e këtij projekti duke denoncuar me zë dhe figurë problematikat që hasin gjatë përdorimit të këtij shërbimi. 👇👇👇https://www.facebook.com/Bus-City-105984455432040https://www.instagram.com/busandthecity/https://busandthecity.al/

LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime