PETICION PËR VENDOSJEN E TABELAVE INFORMUESE NË TË GJITHË STACIONET E AUTOBUSAVE NË QYTETIN E TIRANËS!

ndryshimi vjen nga vendimet që marrim sot
Bëhu pjesë e qindra qytetarve të cilët kanë nënshkruar këtë peticion

ndryshimi vjen nga vendimet që marrim sot
Bëhu pjesë e qindra qytetarve të cilët kanë nënshkruar këtë peticion

Nga monitorimet e kryera rezulton që stacionet e autobusave përgjithësisht janë pajisur me tabelë që përmban logon e autobusit, por nuk kanë asnjë informacion mbi linjën, autobusin që ndalon, orarin dhe frekuencën, duke krijuar vështirësi për qytetarët për të gjetur stacionin dhe autobusin për të shkuar në vendin që dëshirojnë. Referuar akteve ligjore dhe nënligjore në çdo stacion autobusi duhet të ketë një tabelë që informon:

  • Emrin e stacionit;
  • Cila është linja e urbanit që niset/ndalon në këtë stacion;
  • Oraret;
  • Frekuencën

Qendra ALTERUM nëpërmjet këtij peticioni kërkon që nga Këshilli i Bashkisë Tiranë të merret vendmi për vendosjen e tabelave informuese në çdo stacion autobusi. Shprehni dakortësinë me këtë kërkesë duke frmosur peticionin, i cili do të dorëzohet pranë Këshillit të Bashkisë Tiranë,me qëllim që çdo stacion autobusitë jetë I pajisur me informacion për linjat, oraret, frekuencën e lëvizjes.

Nënshkruaj peticionin 

Vendosja e tabelava informuese në të gjithë stacionet e autobuzave!

Nga monitorimet e kryera rezulton që stacionet e autobusave përgjithësisht janë pajisur me tabelë që përmban logon e autobusit, por nuk kanë asnjë informacion mbi linjën, autobusin që ndalon, orarin dhe frekuencën, duke krijuar vështirësi për qytetarët për të gjetur stacionin dhe autobusin për të shkuar në vendin që dëshirojnë. Referuar akteve ligjore dhe nënligjore në çdo stacion autobusi duhet të ketë një tabelë që informon:

  • Emrin e stacionit;
  • Cila është linja e urbanit që niset/ndalon në këtë stacion;
  • Oraret;
  • Frekuencën

Qendra ALTERUM nëpërmjet këtij peticioni kërkon që nga Këshilli i Bashkisë Tiranë të merret vendmi për vendosjen e tabelave informuese në çdo stacion autobusi. Shprehni dakortësinë me këtë kërkesë duke frmosur peticionin, i cili do të dorëzohet pranë Këshillit të Bashkisë Tiranë,me qëllim që çdo stacion autobusitë jetë I pajisur me informacion për linjat, oraret, frekuencën e lëvizjes.

Faleminderit!

Peticioni u nënshkrua me sukses

Dërgoja këtë peticion një mikut tuaj. 

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Lëvizim së bashku për një transport të sigurt!