Ankesat e qytetarëve të Tiranës për transportin publik mbeten të padëgjuara

Prej pesë vitesh, Fiona Dinollari është përdoruese e linjës së autobusëve të Tiranës së Re. Ajo banon në Astir dhe shprehet se gjatë gjithë këtyre viteve, linja ka pasur thuajse të njëjtat probleme: vonesë, mungesë informacioni, kushte të këqija udhëtimi. Së fundmi, tregon ajo, ka një përmirësim sa i përket shpeshtësisë dhe orareve të autobusëve. […]

(PA) SIGURIA GJATË PËRDORIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK!

Përdorimi i transportit publik në krahasim me përdorimin e mjetëve të tjera të udhëtimit, si automjetet vetjake, motocikletat etj. konsiderohet si transporti më i sigurt. Nëse i referohemi statistikave të kryera në rang botëror, shkalla e vdekshmërisë e shkaktuar nga aksidentet gjatë përdorimit të transportit publik është rreth 45 vdekje për 100,000 aksidente, ndërsa shkalla […]

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban mund të arrihet duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të transportit publik. LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!

Takimet në terren – Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!! Qendra “ALTERUM” ka vijuar takimet në terren duke informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre për një rol më aktiv në përmirësimin e shërbimit të transportit publik. Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në […]

Mos respektimi i rregullave dhe standarteve gjatë ofrimit të shërbimit të transportit publik

Mos respektimi i rregullave dhe standarteve gjatë ofrimit të shërbimit të transportit publik nga operatorët ekonomik, i ngarkon këto të fundit me përgjegjësi administrative. Monitorimi i ofrimit të transportit publik mund të bëhet me iniciativën e vetë autoritetev publike, psh. nga AMK ose në bazë të ankesave të qytetarëve. Megjithëse vlen për tu vlerësuar fakti […]

NDRYSHIM POZITIV!

Nga monitorimi i kryer në terren kemi konstatuar që stacioni që ndodhej në kryqëzimin e rrugës Teodor Keko, në Bulevardin e ri të Yzberisht, pranë Astir, i cili ndodhej në një ishull trafiku (kryqëzim) është spostuar. Qendra ALTERUM, duke çmuar që siguria e jetës dhe shëndetit të pasagjerëve gjatë përdorimit të trasnportit publik është shumë […]

Pajisja e stacioneve me tabela informuese!

Transporti publik ka një rëndësi të veçantë në ekonominë e një vendi, por edhe në aspektin social. Përdorimi i transportit publik urban, është zgjedhje e detyruar çdo ditë për mesatarisht 200,000 qytetarë. Sondazhet e kryera ndër vite tregojnë se për shumicën e popullsisë, veçanërisht për grupet e margjinalizuara si shtresat në nevojë, të moshuarit, komunitetet […]

Stacionet

Infrastruktura dhe aksesueshmëria e stacioneve të autobuzit në qytetin e Tiranës, mbetet problematike, duke sjellë problematika jo vetëm në aksesimin dhe standartizimin e ofrimit trë këtij shërbimik, por shpesh vendos në rrezik jetën dhe shëndëtin e qytetarëve. Nga monitorimi i situatës dhe nga ankesat që kanë Ardhur nga qytetetarët, problematikat që hasen konstatohen pothuajse në […]