Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban mund të arrihet duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të transportit publik.

LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime