Takime në terren për informim dhe ndërgjegjësim – Transporti publik

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!!

Qendra Alterum vijon takimet në terren për informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtat dhe detyrimiet e tyre në lidhje me shërbimin e transportit publik.

LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT !!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime