Takimet në terren – Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!!

Qendra “ALTERUM” ka vijuar takimet në terren duke informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre për një rol më aktiv në përmirësimin e shërbimit të transportit publik.

Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje”, mbështetur nga #LevizAlbania , një projekt i Agjencisë Zvicerane per Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT !!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime