TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE

Studimi i Qendrës Alterum , “TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE”, kostatimi i problematikave, të drejta e detyrime të qytetarëve dhe operatorëve, konkluzione dhe rekomandime të gjitha në një vend të vetëm.

Projekti “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje”, të mbështetur nga Leviz Albania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë publikime